Søndag 3. mai er det Norkirken i Porsgrunn som gir oss gudstjeneste/møte på radio. Pastor Ulf Børje Rahm taler og leder. Lovsangs-gruppa LUN synger og spiller. Teknisk ansvarlig er Magnus Valle. Hør Gudstjenesten her:

I "Møtetid"  sender vi også gjenhør med sist søndags Drive-in gudstjeneste fra Skien. Husk også søndag 10. mai kl.19.00 er det ny økumenisk gudstjeneste på NAF-banen på Geiteryggen. Lytt på RadioMG eller ta bilen og bli med i fellesskapet.

I radiogudstjenesten søndag 10. mai skal vi til Bamble Kirke igjen. Liturg er sokneprest i Bamble Geir Gundersen Grøtberg, mens sokneprest på Stathelle Hanne Elstrøm taler. Klokker er Marit Fadum Storaker og organist er Kirsten H. Eliassen. Ingvald Dahl og Anne & Silje synger. Hør gudstjenesten her:

Denne påsken vil RadioMG sende mye godt, også gudstjenester. Vi vil blant annet sende fra Bamble kirke både Palmesøndag kl.10.30, Skjærtorsdag kl.19.30 og Langfredag kl.19.30.

Palmesøndag er det sokneprest i Bamble Geir G. Grøtberg som er liturg. Sokneprest på Stathelle Hanne Elstrøm taler. Det er solosang ved Arild Bakke. Organist er Kirsten H. Eliassen og klokker er Marit Fadum Storaker. Hør gudstjenesten her:

Skjærtorsdag er sokneprest Hanne Elstrøm liturg, mens sokneprest Geir. G. Grøtberg taler. Solist er Nina Gromstad og Kirsten H. Eliassen er organist. Klokker er Marit Fadum Storaker. Hør gudstjenesten her:

Langfredag er diakon Reidun Fadum Hvale møteleder og taler. Marit Fadum Storaker er tekstleser. Ingvald Dahl og Inge Bjørnø synger. Organist er Kirsten H. Eliassen. Hør møtet her:

På 1. påskedag sender vi fra Norkirken i Porsgrunn. Her deltar pastor Ulf Børje Rahm og lovsangsgruppa LUN. Hør møtet her:

RadioMG vil fremover legge enkelte innslag og intervjuer tilgjengelig på vår nettside. Dette vil kun være tale og ikke sang og musikk grunnet rettigheter.

 

I Kveldsmix 17032020 sendte vi et innslag om biler fra Kina som etter hvert vil bli aktuelle på det norske markedet. Intervjuer er Ole-Andre Eliassen:

I Kveldsmix 10032020 var tema biler. Ansvarlig var Ole-Ande Eliassen:

Vårt Besøk midt i uka 11032020 var Runar Wold . Intervjuer var Hege Trovatn:

Tema i Kveldsmix 17032020 var Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Ansvarlig Erik A. Hansen:

Samtale på Søndag 08032020 var tidligere radiomedarbeider Sigmund Steenbuch. Intervjuer Ole-Andre Eliassen:

Samtale på Søndag 15032020 var ny diakon i Gulset og Skottfoss i Skien Anders Wilhelmsen Berg. Intervjuer var Ole-Andre Eliassen:

Besøk midt i uka 180320 var Birthe Sofie B. Sørensen, som nylig besøkte Filipinene. Intervjuer Ole-Andre Eliassen:

Samtale på Søndag 22032020 var en tidligere metodistprest og lektor. Ansvarlig var Erik A. Hansen

Besøk midt i uka onsdag 250320 var 70-års jubilant og pinseforstander Arne Øystein Rambekk. Ole-Andre Eliasen stilte spørsmålene.

:lydfil kommer