Årsmelding Mediagruppen Grenland 2016
Den økonomiske situasjonen og tekniske problemer har gjort 2016 til en utfordrende år. Likevel har radiosendingene gått sin gang og de trofaste medarbeiderne har som vanlig gjort et stort og viktig arbeid. Gledelig er det at det første hele året på Osebakken bekrefter at lokalene synes meget tjenlige til vårt lokalradioarbeid både nå og i fremtiden.
Styret og årsmøte
Styret har siden årsmøtet i februar bestått av leder Ole-André Eliassen, nestleder Erik A. Hansen, Birger Fahre, Frank R. Wold-Evjen og Anne-Berit H. Langmyr. Øystein Nordli har møtt fast som 1. vara. Hovedfokus har vært den økonomiske situasjonen.
Årsmøtet ble avholdt i våre egne lokaler med utsendinger og radiomedarbeidere til stede. Det var en positiv samling som ble avsluttet med møtestund der Arne Magne Olsen holdt andakt.
Arrangement og økonomi
Også dette året har MG stått for flere vellykkede arrangement. Det største var utvilsomt Musikalsk Vinterfest, som til tross for en flott dag med 3 konserter ga oss et betydelig underskudd på ca. kr. 80.000,-. Dette har vært med å prege året. Denne storsatsingen ga flotte opplevelser og mye radio, men dessverre viste for få tilhørere sin interesse. Likevel var nærmere 700 personer samlet til avslutningskonserten.
Flere mindre, men mer økonomiske vellykkede arrangement har blitt gjennomført. Vi hadde vårfest i mai, som vanlig med besøk av radiopastor i P7 Kristen Riksradio Johnn Hardang. Koret G-Vox fra Gulset var med og sang. Rundt 100 personer var samlet i Hauges Minde denne kvelden og vi fikk inn ca. kr.10.000,-. For første gang inviterte vi våre lyttere til å feire St. Hans sammen med oss. Dette ble en flott kveld med 35 personer som overfylte våre lokaler i Porsgrunn og ga oss flere tusen kroner i inntekter.
Vaffelkafé og radioinformasjon
I høst hadde vi 4 ganger Vaffelkafé på Osebakken, noe vi vil fortsette med i 2017. Ekteparet Irene & Roberth Johansson fra Sverige var med første gang. De deltok ellers flere steder sammen med redaktøren som informerte om radioarbeidet. Slike samlinger var også Torkel Selin & Karl Erik Svensson med på i etterkant av vinterfesten. MG har i tillegg ved flere anledninger besøkt andre bedehus og kirker med radioinformasjon.
Radioturer og basar
I oktober gjennomførte vi en høstbasar i Frikirken i Skien. Med sang av Immanuelkoret fra Porsgrunn, andakt av Ulf Børje Rahm og ca. 80 personer ble det en fin kveld med ca. kr.20.000 i overskudd til radioarbeidet.  
Også dette året har det vært flere radioturer. Mediagruppen Grenland arrangerte sammen med Arne Øystein Rambekk en 10 dagers Israelstur i mars. Ole-André var med som reiseleder og laget svært mange radioinnslag. Disse har vært med å prege året innholdsmessig. Ellers var det dagstur til Sørlandet i juni og overnattingstur til Göteborg i desember.
                               
Radiosendinger og innsamling
Hovedfokus har som alltid også dette året vært å lage gode radiosendinger. Fortsatt sender vi 22,5 timer hver uke. Med sendetid fra kl. 06.00 til 12.00 søndag formiddag og fra 22.00 til 01.00 på hverdagskveldene gir vi noe for enhver. Søndag starter vi kl.20.30 og gir lytterne en lang kveld med både gode gjenhør og nytt innhold. Her har vi også forbønn. Vi har ellers sendt de samme programmene som høsten 2015, med enkelte spesielle sommerprogram i ni sommeruker og flere juleprogram i desember. Hele året igjennom har vi sendt våre 22,5 timer. Eneste unntakene er der fotballensendinger fra Radio Grenland har erstattet våre program, noe som har skjedd i svært liten grad. Likeledes gikk vårt formiddagsprogram ut 1. mai, da LO hadde sin maratonsending.
Grunnet den krevende økonomien har vi fokusert noe mer på innsamling enn tidligere år. En søndag formiddag i februar, en kveld i mars og en i juni har vi hatt radiofokus. I tillegg hadde vi en aksjons- uke ved starten av høstsendingene og 2. søndag i advent var det innsamling med både radiofrokost og kveldsending. Søndagen i desember innbrakte kr. 105.000,- noe som er ny innsamlingsrekord for MG. En søndag kveld i mai var det også innsamling til P7 sitt misjonsengasjement i Tadjikistan. Dette ga kr. 41.000,- som var akkurat det beløpet man trengte til nytt studio i dette «stengte» fjell-landet.
Tekniske utfordringer
Ustabil og dårlig forbindelse mellom vårt studio og Radio Grenland har dessverre ødelagt noe for den tekniske kvaliteten på sendingene. Etter at vi i høst fikk direkte forbindelse til senderen på Down Town har kvaliteten bedret seg noe. Fortsatt har imidlertid en del ustabilitet ødelagt noe for lytter-opplevelsen.  Dette vil vi arbeide mer med å forbedre i 2017.
VI har grunnet stor arbeidsmengde og begrenset teknisk kunnskap dessverre ikke klart å komme i mål med hjemmeside og egen nettradio, men dette vil det også arbeides mere med fremover. Imidlertid kom vi oss på Facebook i løpet av senhøsten.
Frivillige medarbeidere
I 2016 har vi hatt drøye 20 frivillige medarbeidere. Ole-André Eliassen har vært ansatt som daglig leder i 40%.  4 ordinære medarbeidersamlinger har vært gjennomført i våre egne lokaler. I tillegg var det sommersamling nede ved elva i juni og julesamling på Telemarksvingen i desember. Med konkur-ranser 3 kvelder og 1 formiddag  i uken har vi hatt tilstrekkelig med telefonvakter. Grunnen til dette er ikke minst at Kari Venke Ø. Hansen betjener telefonen opptil flere ganger hver uke hjemmefra.
Uten at enkelte medarbeidere gjør en ekstra stor innsats ville ikke radioarbeidet latt seg gjennom-føre. I tillegg til en del frivillig innsats fra leder, viser det seg også nødvendig med den 40%-stillingen som han har hatt dette året. Vi har derfor nesten hatt tilstrekkelig med programledere og teknikere, men som tidligere mangler vi flere reportere ute i felten.
Bønn og takk
Vi må også dette året sende en stor takk til trofaste medarbeidere og lyttere, som gjør det mulig å fortsatt drive et kristent radioarbeid i nedre Telemark. Størst er selvsagt takken til Gud som har velsignet arbeidet også dette året. Håpet og bønnen er at vi fortsatt i årene fremover kan drive på med et stort og viktig arbeid, der Ordet om Jesus får lyde til alle slags mennesker. Vi ser med spen-ning frem til når DAB blir en virkelighet også for oss. Det knytter seg også stor spenning til når riksnettet slukkes på FM i april. Hva vil det si for våre radiosendinger?

Ole-André Eliassen
leder

Årsmelding Mediagruppen Grenland 2017

Atter et år ligger bak oss, og dette har utvilsomt vært et svært begivenhetsrikt år for det kristne radioarbeidet i Grenlandsområdet. Særlig høsten har gitt oss mange nye muligheter, som også gir utfordringer og mye spenning.

Økonomi

De senere årene har MG’s økonomiske rammer stadig blitt utvidet. Det har vært oppløftende å merke at giverne responderer på jevnlige utfordringer om støtte. Virkeligheten er at utgiftene hele tiden øker i takt med prisstigning og nye satsingsområder. Da er det stort å oppleve at regnskapet kun gir et begrenset underskudd -  til tross for utgiftsøkninger. Men det store potensialet - med mange faste lyttere som aldri gir sin gave - er krevende. Hvordan få flere til å «åpne lommeboken»?

Det som på sikt vil gi de største utgiftsøkningene er satsingen på DAB i Grenland. Men både styret og årsmøtet i 2017 ser dette som en del av fremtidens radioarbeid. Det var derfor stort da vi 17. oktober hadde offisiell åpning av RadioMG – vår egen DAB-kanal. På åpningen deltok både fylkesordfører Sven Tore Løkslid, sjefsredaktør Ove Mellingen i TA, frikirkepastor Gunnar Engebretsen og tidligere fylkesmann Solveig Sollie.

Utvidelse

På RadioMG kan vi sende døgnet rundt, men etter avtale med P7 - Kristen Riksradio videresender vi deres radio på dagtid. Dermed kan MG konsentrere seg om å lage god radio fra kl.18.00 + søndag formiddag. De første ukene var dette søndag-torsdag, men fra midten av desember har vi også hatt programmer fredag kveld. I løpet av vinteren 18 vil det også bli lokale sendinger på lørdagskveldene.

Det er derfor en stor utvidelse av vårt radiotilbud som vi har fått være med på denne høsten. Fortsatt sender vi på FM, men på sikt tror vi lytterne vil gå over til DAB. Her har vi også et stort potensiale til nye lyttere, siden vi nå sender hele kvelden. I tillegg startet vi i høst vår Internettkanal www.radiomg.no. Den kan både lyttes til på vår nettside, som vi også har startet i år, og via vår App for Android-telefoner. På nett sender vi variert kristen musikk, når vi ikke sender programmer. Vi er dermed nå å høre på det vi kan kalle 3 plattformer. Dette er virkelig stort og gledelig, samtidig som det er utfordrende ressursmessig. Heldigvis gir data-verdenen oss god hjelp med sin automatikk og forenklede løsninger.

Viktig samarbeid

På FM har vi sendt 22,5 timer i uka. På DAB/internett sendte vi fra oppstarten 41 timer i uka. Det er ganske klart at uten det gode samarbeidet med P7 ville det vært svært vanskelig å komme dit vi er i dag -  med et betraktelig utvidet og forbedret radiotilbud. I slutten av mai hadde vi besøk av teknisk ansvarlig Olav Hardang. Han har gjort det mulig for oss å enkelt komme både på DAB og nett, og han gir oss også nødvendig teknisk hjelp ved behov.

I oktober var leder og nestleder på et dagsbesøk i P7 - på mediesenteret deres på Sotra. Her fikk de møte staben og knyttet enda sterke bånd ikke minst med radiopastor Johnn Hardang og daglig leder Kenneth Hjortland. Hardang var for øvrig som vanlig i Grenland først i mai. Da besøkte han Misjonshuset og Pinsekirken Tabernaklet i Skien. Han var også med i studio under innsamlingen til P7’s radiomisjon, som denne gangen hadde fokus på Argentina. Radiopastoren deltok også på vårfesten sammen med Grenlandskoret. Rundt 100 lyttere og medarbeidere møtte opp denne vårkvelden. MG arrangerte også Vårstevne på Heistad Bedehus med både Johnn Hardang og hans bror Nils Jørgen.

 

Mye besøk

Ellers har vi dette året hatt besøk av Jard & Carina Samuelsson, som hadde konsert i L9 i Porsgrunn i juni. Cilla Hector var hovedgjest da vi arrangerte påskefest i Skien kirke 1.påskedag. Her deltok også Gjerpen Gla’ sang og Asbjørn Johansen. På vårens siste Vaffelkafé var Irene & Roberth Johansson gjester. De var også lokale guider på vår radiotur til Småland først i mai. Særlig Lina Sandell sto i sentrum da drøyt 30 lyttere besøkte «søta bror». En svært vellykket tur, som alltid med utlodning til inntekt for radioarbeidet. Også i oktober var vi på tur, en dag i Buskerud med ca. 30 deltakere.

Når det gjelder våre fredager med Vaffelkafé i våre lokaler på Osebakken, må vi betrakte disse som svært vellykket. Oppmøtet varierer fra 15 - 35. Dette er veldig positivt - ikke minst at stadig nye lyttere besøker oss og dermed kommer litt nærmere vårt arbeid. I løpet av 9 slike samlinger i 2017 har vi fått inn ca. kr. 25.000,- til radioarbeidet.

Det arrangementet som utvilsomt ga oss mest inntekter, var Høstbasaren i Skien Frikirke 27. oktober. Her kom det inn over kr. 40.000,- til arbeidet, samtidig som nærmere 100 personer samlet seg til utlodning av mange gevinster, kaffe-hygge og gla’ bedehus-allsang ledet av orkester og Kirsten H. Eliassen. Det kanskje mest positive tross alt var den store andelen medarbeidere som deltok på forskjellig vis.

Også St. Hans-aften inviterte MG lytterne til hyggelig samvær. Dette året var vi på L9, slik at vi fikk god plass. Ca. 50 personer koste seg med både spekemat, rømmegrøt, kaker, kaffe, sang, konkurranser, andakt og mye hygge. Ekteparene Hansen & Eliassen var vertskap med god hjelp av ekteparet Eriksrød. Dette vil vi selvsagt gjenta i 2018.

Godt radiofellesskap

Mediagruppen Grenlands hovedoppgave er selvsagt å lage god radio. Det tror vi at vi har fått gjøre også dette året. Ca. 25 medarbeidere er med på dette i varierende grad. Vi er som alltid svært avhengige av de som gjør en ekstra innsats og er i aktivitet opptil flere ganger hver uke. Med jevnlige medarbeidersamlinger og sendinger med flere personer involvert hver gang, kjenner vi på et godt felleskap - på tvers av menighetsgrenser. Det er virkelig et stort takkeemne.

I løpet av året har vi hatt kontakt med andre kristne radiomiljø, både ved deltakelse på Kristen radioforums konferanse i september, og med besøk av bl.a. radioaktive fra Sandefjord. I april deltok leder og nestleder på Norsk Lokalradioforbunds konferanse. Her møtte vi også mange allmenn-radioer.

2017 har gitt oss mange timer kristen radio. Vi har intervjuet utallige personer både fra Grenland og ellers om mange forskjellige emner. Bl.a. har vi presentert ca. 30 menigheter i Grenland dette året i serien «Min menighet».

Styret har siden årsmøtet i februar bestått av leder Ole-André Eliassen, nestleder Erik A. Hansen, Anne-Berit H. Langmyr, Frank Robert Wold-Evjen og Birger Fahre. Også 1. vara Torstein Hvale har møtt fast. Det har vært avholdt 6 styremøter i tillegg til et samtalemøte med radiopastor Johnn Hardang. Hovedsaker har vært DAB-satsing, økonomi og evalueringer.

Det er med stor glede og takknemlighet at vi kan se tilbake på 2017, som noe langt mer enn et radio-år på det jevne. Vi har opplevd utvikling og utvidelse av vårt arbeid, noe som vi akter å utnytte til beste for både gamle og nye lyttere. Mulighetene er blitt lagt foran oss også i et nytt år. Vi merker at vi har Guds rike velsignelse over arbeidet, og da er alt mulig. Ja, sannelig har vi grunn til å kjenne på takk og glede.

             for styret

Ole-André Eliassen, leder                              

Høsten 2022

kl.11.02  Tre Kvart

- 11.45

 Når det ikke er lokale sendinger sender P7 Kristen Riksradio på DAB og nettradioen.

kl. 17.30 Tospann (fra i går)

kl. 19.00 En times tid (fra i går)

kl. 20.00 En rød tråd (fra tirsdag)

kl. 21.00 Skoletimen

kl. 22.00 Vindu mot livet

kl. 22.30 Kveldssentralen

kl. 00.00 Drømmeland

 - 01.00

104,4 Bamble - 97,4 Porsgrunn - 106,4 Skien - 107,4 Skien - 88,5 Lifjell -  99,3 Notodden

Mediagruppen Grenland

Tlf. 35 51 52 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Arr. meldinger: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Konkurranse-svar: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Postadresse:

Pb 14 Hovenga

3939 Porsgrunn