Denne første påskedag, 120420 holdt Toril Elise Bjørnstad andakten på søndag formiddag. Hør den her:

Søndag kveld 29. mars og på formiddag på palmesøndag 5. april var Asbjørn Tufte Johansen andaktsholder. Han er kjent som pastor og evangelist. Andaktene handlet om mennesker i møte med Jesus:

Hør andakten fra 29.mars 2020 her:

Hør andakten fra palmesøndag 5.april her: