Endelig nærmer det seg DAB-tider også for MG. Avtale er gjort med Jærradiogruppen som har konsesjonen for senderanlegget. Vi har også fått innholdskonsesjon for å sende på vår egen kanalplass. Det betyr mye mer kristne radiosendinger. Fra 17. oktober satser vi på å starte opp.

For å markere starten vil vi ha en spesiell sending tirsdag 17/10 kl.18.30 på vår nye DAB-kanal RadioMG. Dette er navnet som du må finne på din radioe etter at du har rescannet alle stasjonene. En slik rescanning/reset betyr at radioen finner alle mulige kanaler. Så er det opp til deg å velge vår kanal - RadioMG.

Gode radiosendinger serveres også i sommer.

Våre mest aktive medarbeidere tar ikke sommer-fri, men serverer fortsatt 22,5 timer hver uke. Også i sommer er Go' Søndag Grenland  kl 08.30 - 10.30 søndag formiddag vår hovedsending. Mange får her med seg glimt fra kristenlivet, arrangementsmeldinger, konkurranse, møtet med søndagens gjest, andakt, søndagens tekster og mye flott kristen sang og musikk.

Bildet til venstre viser programleder Erik A. Hansen i studio søndag 16. juli. 2017. Ti høyre ser vi Erik intervjue ny og gamme diakon i Porsgrunn.