Selv om også RadioMG har sett seg nødt til å avlyse enkelte arrangement (Vaffelkafé spesial 28/3 og Vaffelkafé 3/4), så vil radiosendingene gå sin gang. Det planlegges mye god lyd fremover.

- Radio er viktigere nå enn noen gang, sier leder og redaktør Ole-Ande Eliassen.

Han kan fortelle at sendeplanen i stor grad vil bli som den er planlagt. Men han understreker at enkelte endringer kan forekomme i forbindelse med spesielle sendinger, som erstatning for alle avlyste møter og gudstjenester.

- Vi ser bl.a. på muligheten for flere gudstjenester på radio slik at folk kan få en gudstjeneste-opplevelse, selv om man ikke fysisk kan samles i Guds hus.

Det er derfor aktuelt i påsken å sende spesielle radiogudstjenester. I tillegg er det allerede planlagt en Drive-in-gudstjeneste søndag 15/3 kl.19.00 i Gjerpen. Der vil lyden sendes på radio, både til bilene som har møtte frem og andre som samles ved sin DAB-radio. 

 Om radio i virustider - fra søndag 15.mars.

Lørdag 15. feb. avholdt Mediagruppen Grenland sitt årsmøte. 21 fremmøtte representerte 13 av de 21 medlemmene.  Dette er nok noen færre enn styret hadde håpet på.

Den formelle delen med årsmelding, regnskap og valg forløp raskt og greit. Ole-Ande Eliassen ble gjenvalgt som leder. Også styremedlemmene Anne-Berit H. Langmyr og Birger Fahre fikk fornyet tillitt. Valgkomitéen ble også gjenvalgt for en to-års periode.

Regnskapet viste et underskudd i 2019 på ca. kr. 35.000,-. Selvsagt er det ikke ønskelig med underskudd, men tatt i betraktning omsetningen på ca. 1,2 mill. så er likevel et slik beskjedent minus til å leve med. I 2018 var det et overskudd som gjør at MG i denne to-års perioden går i balanse. Men for fremtiden vil det være viktig med overskudd, som bidrar til å bygge opp en buffer for  perioder i året med mindre inntekter. Det ble i takknemlighet understreket det store arbeidet kasserer Lillian Ottersen gjør med å håndtere fakturaer og ikke minst ved å føre regnskapet.

Etter en åpen samtale om arbeidet var det lapskaus, kaffe og kaker. Årsmøtedagen ble avsluttet med et kristent møte der Arne Magne Olsen, Birger Fahre og Anne-Berit H. Langmyr deltok.

Underkategorier