Lørdag 17. februar gjennomførte Mediagruppen Grenland sin årsmøtedag.

Det hele startet med det formelle årsmøte. Deretter var det samtale om arbeidet og matpause med lapskaus, kaffe og kaker. Dagen ble avsluttet med et kristelig møte der Laila Eliassen talte og sang.

Til sammen var 18 personer til stede - både medarbeidere og utsendinger fra ca. halvparten av medlemmene. Fjorårets underskudd ble på ca. kr. 25.000,-. Årets budsjett for 2018 ble vedtatt med forventet omsetning på ca. 999.000,-. Styret ble gjenvalgt, og består også i 2018 av leder Ole-André Eliassen, Erik. A. Hansen, Birger Fahre, Anne-Berit H. Langmyr og Frank Robert Vold-Evjen. 1. vara er Torstein Hvale.

 Årsmelding MG 2017

Torsdag 8. februar startet RadioMG enda et nytt program. Denne gang kl. 20.30 - 22 på torsdagskvelden.

Programmet har fått navnet "Troens vei" og vil være "rent" kristelig. Her er det tro, liv og tjeneste som står i sentrum.

Hver uke gir vi deg også misjonsstoff og gode ord fra begge Noreapastorene. Selvsagt er det konkurranse og mye god sang og musikk på torsdagskvelden. Programledere er Birger Fahre, Hege Trovatn (bildet) og Frank Robert Wold-Evjen.

Programmet hører du på DAB og internett.