"Dette året har vist oss at kristne radiosendinger er viktig. Når lyden fra andre talerstoler i kirker og bedehus i perioder har vært tause, er det fortsatt god lyd fra RadioMG. Slik vil det også fortsette.

Selv om vi i en tid nå bør holde oss mer hjemme, mer alene, så vil det være mye hygge, trivsel og god-lyd hos oss. Viktigst av alt er at budskapet og Han som er verdens lys og som er vårt eneste håp vil lyde sterkt og klart gjennom både intervjuer, andakter og ikke minst variert sang og musikk. 

Så er det ingen garantier for at du ikke blir smittet. Å lytte på radio gir deg ikke Corona, men kanskje blir du smittet av noe godt. Barnesangen sier: 

 Kan jeg få smitte deg litt med ekte glede,                                                                                                                                                                         få smitte deg litt med et lite smil.                                                                                                                                                                                   Kan jeg få smitte deg litt, bli med og spre det:                                                                                                                                                   Kjærlighet fra Jesus Krist.  

Vi som arbeider med de kristne radiosendingene håper du husker på oss både i bønn og økonomisk. Glem heller ikke å fortelle andre om vårt gode radiotilbud 24/7.  Takk skal du ha!

                      "

Ole-Andre Eliassen, redaktør

 

Lørdag 31.oktober var medarbeidere fra RadioMG i Telemark og Mediagruppen Vestfold samlet i Misjonssalen i Sandefjord. Her var det radioseminar med Noreapastor Asbjørn Kvalbein.

Drøyt 20 personer var samlet til både foredrag om medieutviklingen, samtale om arbeidet og bevertning.   Dette var andre gang medarbeiderne fra RadioMG besøkte flokken i Vestfold.                                                                          

-Det er viktig med slikt samarbeid, sier nestleder i RadioMG Erik A. Hansen.

I løpet av våren planlegges en lignende samling i Porsgrunn. Det merkes tydelig at virksomheten i Vestfold og Telemark er ganske forskjellig, både i innhold og mengde. Men likevel er det positivt og møte andre "radioaktive".

- Dette er noe vi må holde ved like, sier redaktør Ole-Andre Eliassen.