Ny innsamlings-sending søndag 31. januar kl. 08.30 - 10.30!

I alle år har det kristne radioarbeidet vært avhengig av gaver fra lytterne.

Ca. 60 % av omsetningen kommer fra trofaste og takknemlige mennesker som lytter til RadioMG. I 2020 ble dette til sammen ca. kr. 780.000,- av en omsetning på ca. 1.250.000,-. Resten av inntektene kommer særlig fra fra arrangement, utlodninger, medlemskontingent (menigheter) og momsrefusjon.

Styret er svært glad og takknemlig for at det ser ut til å bli et lite overskudd i 2020, tilnærmet lik underskuddet i 2019 (ca. kr.38.000,-.) Så er det viktig å fortsatt fokusere på at vi er avhengige av gaver fra lytterne også i 2021. For å kunne drive et enda bedre radioarbeid i det nye året vil antakelig behov for økonomiske midler være enda større. 

- Vi håper og ber om at enda flere vil støtte oss, sier leder Ole-Andre Eliassen.

Han understreker at ettersom vi etter hvert får flere lyttere utenfor Telemark, er det viktig med givere også blant dem. I det hele tatt er det mange faste lyttere, som aldri gir. 

- Det håper vi bli annerledes i 2021, sier redaktøren optimistisk.

 

Så er julen her. Vi i RadioMG ønsker deg noen flotte dager og et riktig velsignet nytt år. Vi vil være på plass med gode radiosendinger gjennom hele julen og i det nye året  2021.

På sendeplanen blir det noen endringer fra nyttår. Dette gjelder mellom 19.00 og 21.00. Men god radioen blir det fortsatt. 

Styret i RadioMG vil takke alle lyttere og støttespillere. Tusen takk for at du interesserer deg for vårt kristne radioarbeid. Takk for gaver, forbønn og gode ord. Så må vi stå på sammen også i året som ligger foran. Heldigvis har vår Gud og Frelser lovet være med. Da har vi store muligheter også fremover.