Endelig er RadioMGs nettsider tilbake. Dessverre vil det ta litt tid før alt er på plass.

En del av det som tidligere var å finne, bl.a. lydfiler er ikke tilgjengelig, men vi håper å jevnlig legge ut nye lydfiler.

Takk for tålmodigheten.

For fjerde gang inviterte MG til høstbasar i Frikirken i Skien. Fredag 19. oktober var. ca. 70 personer samlet. Det var 3 åretrekninger, kakelotteri, hovedlotteri  og kafeteria.

I løpet av kvelden var det markering av 1 års jubileet for DAB-sendingene. Det var ellers allsang og Martin Birkedal fra Norea Mediemisjon holdt andakt og sang. Han kunne fortelle om glade barndomsminner fra basarer på Sørlandet. Ellers hadde han en egen stand med informasjon og drops.

Gevinst-bordene bugnet virkelig denne kvelden, og mange fornøyde lyttere kunne vandre hjem i høstmørket. Resultatet viste ca. kr. 34.000 brutto. I tillegg er det solgt for ca. kr. 25.000,-på loddlistene de siste månedene. Det betyr at kjærkomne midler har kommet inn til radioarbeidet. Takk til alle som har bidratt.