Siden RadioMG denne våren ikke kan invitere til den tradisjonelle vårfesten i Hauges Minde vil årets fest bli litt annerledes.

Fra kl.19.30 torsdag 7. mai vil radio-lyttere kunne være med på fest ved sin DAB-radio. Som planlagt vil radiopastor Johnn Hardang delta med tale, sang og informasjon om mediearbeidet i P7. Det blir også sang og vitnesbyrd fra Berit & Arne Øystein Rambekk. Dessverre blir det ingen bevertning, men derimot utlodning skal det bli.

I forkant av festen vil det selges lodd til kr. 50, pr lodd. Det er 3 omganger med 10 gevinster i hver omgang. Dersom du kjøper 2 lodd på hver omgang (lodd-liste) får du litt rabatt - prisen blir 250,- og dersom du ønsker 4 lodd på hver omgang (lodd-liste) koster det kr. 500,-.

Det blir mulig å kjøpe lodd ved å ringe inn på enkelte sendinger fremover: søndag 26/4 kl. 08.30 - 10.30 / torsdag 30/4 kl.22.30 - 00.00 / tirsdag 5/5 kl.22.30 - 00.00 / torsdag 7/5 kl. 19.00 til trekningen starter på hver liste.

Ring inn og kjøp lodd.

Du betaler på Vipps 115609 eller konto nr. 2601 16 67693

Dersom du ønsker kan vi sende giro, men da må du kjøpe for minst kr. 250,-.

- Dette blir spennende, sier leder Ole- Andre Eliassen.

Håpet er at vi får inn noe av det vi ellers ville fått inn på den tradisjonelle vårfesten. Oppfordringen er derfor klar: Bli med og støtt vårt viktige radioarbeide ved å kjøpe lodd. Lytt på radioen torsdag 7/5 kl.19.30 - 22.00 og bli med på en flott kveld.

Det vil fortsatt bli radiogudstjenster i "Møtetid" fremover. Disse sendes søndager kl.10.30, mandager 17.30 og lørdager 20.30. Slik som i påsken vil det fremover bli gudstjenester både fra Bamble kirke og Norkirken i Porsgrunn.

Dette er gudstjenester som er laget spesielt for RadioMG. - Vi er veldig glade for godt samarbeid med kirker og menigheter, sier redaktør Ole-Andre Eliassen.

Søndag 19. april sendes gudstjeneste fra Bamble Kirke. Liturg er sokneprest Geir Gundersen Grøtberg. Taler og tekstleser er Johan Gimse, som startet som kapellan i Bamble 1. april. Det er solosang ved Kristine Berbom og Kristen H. Eliassen er organist. Hør gudstjenesten her:

Anne & Silje og "forsamlingen"

Søndag 26. april blir det også gudstjeneste fra Bamble kirke. Liturg er sokneprest på Stathelle Hanne Elstrøm. Taler er sokneprest i Bamble Geir G. Grøtberg. Klokker og tekstleser er Marit Fadum Storaker. Organist er Kirsten H. Eliassen, mens Ingvald Dahl og Anne & Silje synger. Hør gudstjenesten her:

Underkategorier