Lørdag 15. feb. avholdt Mediagruppen Grenland sitt årsmøte. 21 fremmøtte representerte 13 av de 21 medlemmene.  Dette er nok noen færre enn styret hadde håpet på.

Den formelle delen med årsmelding, regnskap og valg forløp raskt og greit. Ole-Ande Eliassen ble gjenvalgt som leder. Også styremedlemmene Anne-Berit H. Langmyr og Birger Fahre fikk fornyet tillitt. Valgkomitéen ble også gjenvalgt for en to-års periode.

Regnskapet viste et underskudd i 2019 på ca. kr. 35.000,-. Selvsagt er det ikke ønskelig med underskudd, men tatt i betraktning omsetningen på ca. 1,2 mill. så er likevel et slik beskjedent minus til å leve med. I 2018 var det et overskudd som gjør at MG i denne to-års perioden går i balanse. Men for fremtiden vil det være viktig med overskudd, som bidrar til å bygge opp en buffer for  perioder i året med mindre inntekter. Det ble i takknemlighet understreket det store arbeidet kasserer Lillian Ottersen gjør med å håndtere fakturaer og ikke minst ved å føre regnskapet.

Etter en åpen samtale om arbeidet var det lapskaus, kaffe og kaker. Årsmøtedagen ble avsluttet med et kristent møte der Arne Magne Olsen, Birger Fahre og Anne-Berit H. Langmyr deltok.