Solveig Sollie har startet aksjonen "Buffer-spleis".

I 2022 har RadioMG fokusert noe på å bygge opp en økonomisk buffer til krevende tider. Dette har så langt kun noen ganske få lyttere respondert på.

Det er fortsatt stort behov for mer midler til en solid buffer-konto. Derfor er det svært gledelig at en av våre trofaste og ivrige lyttere har satt i gang en aksjon for en buffer-spleis nå i oktober. Solveig Sollie har i lengre tid vært opptatt av den økonomiske situasjonen til RadioMG og er bekymret for fremtiden. Ikke minst i lys av P7 sin økonomiske krise ser hun behovet for å styrke RadioMG og økonomien fremover. 

- Nå er det tid for en kraftinnsats som kan sikre og trygge framtida til RadioMG. Kan vi regne med deg?

Slik spør Solveig Sollie i en brosjyre som er laget i forbindelse med aksjonen. Målgruppen for buffer-aksjonen er deg som har mulighet til å gi kr. 10.000,- eller mer.

Alle som i 2022 gir en buffer-gave på minst kr. 10.000,- :

  • får et flott takkebrev
  • blir med i trekningen på fine premier, bl.a. gavekort på Radiotur (dagstur) i 2023.
  • blir invitert til en spesiell festkveld vinteren 2023 med god mat og godt innhold

Gi gjerne en gave på konto 2601 16 67693 eller Vipps nr. 11 56 09

Merk gaven med «Buffer», navn og tlf.nr.