Lørdag 25. januar var nærmere 140 personer samlet til fest i Norkirken i Porsgrunn. 35 år med kristent radioarbeid i Grenland ble feiret med både sang, tale, historiske tilbakeblikk, god mat og jubileumskollekt.

Leder Ole-Andre Eliassen kunne ønske daglig leder i P7 Kristen Riksradio og Grenlandskoret spesielt velkommen. Sammen med mange radiolyttere og medarbeidere fikk de oppleve en skikkelige jubileumsfest med fokus både bakover og fremover. I festtalen utfordret Hjortland forsamlingen til å være kristne i hverdagen. I sitt historiske tilbakeblikk minnet Erik A. Hansen om store endringer i arbeidet i løpet av disse 35 årene.  Ikke minst at vi nå i mange år virkelig har hatt en felles kristent radioarbeid er en stor forskjell fra de første årene.  Da hadde hver menighet sine enge programmer.

Den friske gode sangen til Grenlandskoret gledet og gjorde at forsamlingen gjerne ville synge med. Gleden og takknemligheten over festen og det viktige radioarbediet kom tydelig til utrykk ved kollekten, som brutto inkl. Vipps var på ca. kr. 29.000,-. 

- Dette gjør kasserer Lillian glad. Nå kan hun betale regninger som ligger å venter,  sa leder Ole-Andre Eliassen fra talerstolen.