Else Bjørg & Steinar Eriksrød sammen med May Britt Liljeroos Lauvik på Skjærgårdssang.

RadioMG har hatt en travel avslutning på sommeren. 12.-14.august var vi tradisjonen tro på stand på Skjærgårdssang i Langesund. Helgen deretter gikk turen til innlandet og 2 radiomøter. i tillegg har man startet med å gjøre TV-opptak.

Under Skjærgårdssang hadde RadioMG besøk av May Britt Liljeroos Lauvik fra P7. I tillegg til å profilere radioene denne helgen sendte vi 2 timer direkte lørdag kl.13-15. Dette ble en spennende og god sending med mange intervjuer dere flere radiomedabeidere var i aksjon. 

Erik A Hansen intervjuet Olav Solvang i Skjærgårdshallen.

19. og 20. august dro redaktør Ole-Andre Eliassen sammen med Kirsten Eliassen, Laila Eliassen og Solveig Sollie til Innlandet. Her var de med på 2 samlinger der radioarbeidet sto i sentrum. På Hamar var en liten flokk samlet fredag kveld, mens på Lillehammer var ca. 40 personer møtt frem lørdag formiddag. Dette ble et flott møtepunkt med både gamle og nye lyttere. 

Ingrid Holtet, Laila Eliassen, Ole-Andre Eliassen, Lotte Evensen, Solveig Sollie og Kirsten Eliassen hos Normisjon på Lillehammer.

I august har det også endelig vært gjort opptak i det nye TV-studioet på Osebakken. Per Tveten har spilt inn 6 morgenandakter til Bedehuskanalen. Flere andre vil også etter hvert i ilden her, og snart vil også opptak av RadioMG sitt eget program starte.

Kristoffer Eliassen ved kamerat når Per Tveten var i Tv-studio med andakter.

F.o.m.28, august starter høstsendingene. De vil gå frem til advent og "Julemix". Bare gled deg. Riktig god radiohøst!