I 2020 markeres 35 år med lokalradioarbeid i Grenland (nedre Telemark). VI skal ha jubileumsfest lørdag 25. januar, en spesialutgave av Vaffelkafé 28.mars og  Evangelisk festkveld 17. april. I tillegg vil vi ha vanlige vaffelkafeer, vårfest,  St.Hans-feiring og høstbasar. Det blir også flere radioturer, både til Hermon Høyfjelssenter 7.-12. juni og P7 på Sotra 19.-23. august. Også andre møtepunkter vil glede lyttere og radiomedarbeidere i dette jubileumsåret.

Det nye året vil altså bli et aktivt år også utenfor radiostudio. Men selvsagt vil også i dette året de gode kristne radiosendingene være hovedsaken. Nå ved årsskiftet vet vi ikke helt hvordan regnskapet for 2019 ble seende ut. Men vi håper og tror at vi også i 2020 vil være i stand til å servere mange innholdsrike radiotimer hver eneste dag (kveld).

Håpet og bønnen er at lytterne blir med oss i arbeidet, både med å støtte oss økonomisk, ved å spre budskapet om RadioMG og ved å be. På forhand takk for hjelpen. God nytt radioår!