Radiopastor Johnn Hardang var 6 dager i Vestfold og Telemark. Et av høydepunktene var nok vårfesten til RadioMG i Hauges Minde i Skien. Her samlet over 120 personer seg til god bevertning, sang av radiopastoren og Grenlandskoret, tale, radioinfo og utlodning. En loddtrekning innbrakte ca. kr. 20.000,- til RadioMG.

Johnn Hardang talte på 8 samlinger disse dagene. Østlandsbesøket ble avsluttet med innsamling i løpet av 4 timer søndag 12. mai. Her var fokus på 4 land i Sør- og Mellom-Amerika. Målet var å dekket transportkostnader for flere store FM-sendere som skal til Peru, Haiti, Mexico og Bolivia. Etter kollekter og gaver i løpet av disse dagen gjensto det ca. kr. 42.000,- for å dekke disse utgiftene. Når innsamlingskvelden var over var gaveløfter på ca. 46.000,- resultatet.

Programledere Ole-Andre Eliassen og Erik A. Hansen (nærmest) sammen med radiopastor Johnn Hardang og innsamlingsleder Birger Fahre under sendingen 12. mai 2019.