Etter å ha invitert til Vaffelkafé over 20 ganger siden september 2016, så er det tydelig at dette er et arrangement som har kommet for å bli. Hver gang samles det ca. 30 personer til prat og hygge, kaffe, vafler, andakt, sang og utlodning. På det meste har det vært rundt 40 personer i radiolokalene på Osebakken i Porsgrunn.

Alltid kommer det noen nye lyttere samtidig som mange er gjengangere disse fredagene. I tillegg til der sosiale og forkynnelsen (som også blir sendt på radio i etterkant) kommer det inn kjærkomne kroner til radioarbeidet. På samlingen i februar besøkte Per Tveten oss, mens Berit & Arne Øystein Rambekk (bildet) var på besøk i mars.

Du som ikke har besøkt oss på Vaffelkaféen er hjertelig velkommen. Denne våren samles vi første fredag i måneden kl.12.