"Dette året har vist oss at kristne radiosendinger er viktig. Når lyden fra andre talerstoler i kirker og bedehus i perioder har vært tause, er det fortsatt god lyd fra RadioMG. Slik vil det også fortsette.

Selv om vi i en tid nå bør holde oss mer hjemme, mer alene, så vil det være mye hygge, trivsel og god-lyd hos oss. Viktigst av alt er at budskapet og Han som er verdens lys og som er vårt eneste håp vil lyde sterkt og klart gjennom både intervjuer, andakter og ikke minst variert sang og musikk. 

Så er det ingen garantier for at du ikke blir smittet. Å lytte på radio gir deg ikke Corona, men kanskje blir du smittet av noe godt. Barnesangen sier: 

 Kan jeg få smitte deg litt med ekte glede,                                                                                                                                                                         få smitte deg litt med et lite smil.                                                                                                                                                                                   Kan jeg få smitte deg litt, bli med og spre det:                                                                                                                                                   Kjærlighet fra Jesus Krist.  

Vi som arbeider med de kristne radiosendingene håper du husker på oss både i bønn og økonomisk. Glem heller ikke å fortelle andre om vårt gode radiotilbud 24/7.  Takk skal du ha!

                      "

Ole-Andre Eliassen, redaktør