Tradisjonen tro var radiopastor Johnn R. Hardang i P7 Kirsten Riksradio med i studio under årets innsamling til radiomisjon i utlandet. Søndag 6. mai fra kl. 20.00 var fokus hos RadioMG rettet mot radiomisjon  i Sør-Amerika og særlig Bolivia. Her skal man starte radiosendinger rettet mot over 2 millioner barn.

Innsamlingsmålet var kr. 47.500,-, som er en fjerdedel av de totale utgiftene til prosjektet. Resten blir dekket av en stor minnegave og støtte fra andre land i Trans World Radio-familien.

Like før sendingen ble avsluttet ved midnatt kunne innsamlingsleder Birger Fahre, programledere Ole-Andre Eliassen og Erik A. Hansen, telefonvakt Kari Venke Øynes Hansen og radiopastor Johnn Hardang konstatere at målet var nådd. Tusen takk til alle som var med. Ny innsamling til vårt lokale radioarbeid blir torsdag 22. juni.