kl. 17.30 Møtetid (fra i går)

kl. 19.00 Vindu mot livet (fra i går)

kl. 19.30 Skoletimen

kl. 20.30 Irenes kvarter

kl. 21.00 Arkivet

kl. 22.00 Vindu mot livet

kl. 22.30 Salig Blanding

kl. 00.00 Drømmeland

 - 01.00