Sommersendinger t.o.m. 29. aug. 2020:

kl.13.02 Bedehusklang

- 14.00

 

kl. 17.30 Sommersentralen (fra i går)

kl. 19.00 Vindu mot livet (fra i går)

kl. 19.30 Ganske Gospel

kl. 20.00 Opplæring (fra onsdag)

kl. 20.30 Møtetid (fra søndag)

kl. 22.00 Vindu mot livet v/Ola Bjorland

kl. 22.30 Turist (fra torsdag)

kl. 00.00 Drømmeland

 - 01.00