Sommersendinger t.o.m. 29. aug 2020:

kl. 17.30 Sommermix (fra i går)

kl. 19.00 Vindu mot livet (fra i går)

kl. 19.30 Pris & Ære

kl. 20.00 Countrytimen (fra tirsdag)

kl. 21.00 Øysteins sommer (fra mandag)

kl. 22.00 Vindu mot livet v/Ola Bjorland

kl. 22.30 Sommersentralen

kl. 00.00 Drømmeland

 - 01.00