Sommersendinger t.o.m. 29. aug. 2020:

kl. 17.30 Sommerkveld (fra i går)

kl. 19.00 Vindu mot Livet (fra i går)

kl. 19.30 Opplæring

kl. 20.00 Misjonsradioen i Larvik v/ Laila Eliassen ( fra mandag)

kl. 21.00 Bedehusklang

kl. 22.00 Vindu mot Livet v/Johnn Hardang

kl. 22.30 Sommerkveld

kl. 00.00 Drømmeland

 - 01.00