St.Hans fering
Norkirken, Porsgrunn
Søndag 23. juni

kl.18.00 - ca. 22.00

Andakt. Sang og musikk v/ Inger & Erik Schultz.
Underholdning. Utlodning.
Spekemat, rømmegrøt, kaffe og kaker.

Kr. 350,-. Påmelding fra 1/6. 35 51 52 00