Fra 1. juni overtok RadioMG konsesjon for DAB-sendinger også i Vestfold. Samtidig endret vi noe på sendeplanen, slik at programmer fra Mediagruppen Vestfold nå sendes kl.10.00 (og 17.00) mandag til fredag med en andakts-halvtime, og mandager kl.20.30 med "I Guds omsorg", et omsorg- og forbønns-program.

Fortsatt samarbeider RadioMG mye med P7 Kristen Riksrado, men i hvilket omfsng dette blir i fremtiden er fortsatt usikkert. Men at det blir mye god radio, det er helt klart. For hvert nye konsesjons-område øker kostnadene med ca.kr.200.000,-. Derfor håper styret at mange i de nye områdene også vil være med å støtte med økonomi, forbønn og gjennom å gjøre sendingen bedre kjent.