Den siste helgen i april hadde RadioMG besøk av leder for Bedehuskanalen Johnn Hardang, som kom fra Sotra i vest. Allerede onsdag 26/4 var Irene & Roberth Johansson kommet fra Småland i øst, til møter og samlinger i regi av RadioMG. Ekteparet besøkte både Skogplassene Bedehus, Evangeliehuset i Porsgrunn og Bø bedehus.

Redaktør Ole-Andre Eliassen sammen med Irene & Roberth Johansson og Johnn Hardang.

Fredag var det Evangelisk Festkveld i Skauen kirke. Her deltok også Nils Jørgen Hardang. Ca. 75 personer var møtt frem til en flott kveld med evangeliet i sentrum.

Irene & Roberth Johansson under Evangelisk Festkveld i Skauen kirke.

Lørdag var nærmere 40 personer samlet til sangkveld, en hymnologisk aften der bakgrunnen for mange kristne sanger sto i sentrum. Både Roberth Johansson og Johnn Hardang har i mange år samlet på historiene, som de også har utgitt i bokform. Det var første gangen disse to møtte hverandre, til stor glede for dem begge,

Olav Hardang orientert om radiomisjons-arbeidet på Sang- og misjonskvelden I Metodsitkirken i Porsgrunn.

Søndag kveld var det 4 timer innsamling på radioen. Her var Johnn Hardang med i studio, slik som mange år tidligere. Arbeidet til radiomisjonær Olav Hardang sto i sentrum. Ca. 48.000,- kom inn til det viktige arbeidet han har i Trans World Radio. En drøy uke tidligere besøkte radiomisjonæren RadioMG og var med på 3 samlinger. Her fikk han fortalt om arbeidet. På 2 av samlingene deltok også Johan & Gunilla Sigvardsson.

Fra Lunsjtreffet i Misjonssenteret i Skien der Johan & Gunilla Sigvardsson sang.