Bildene viser 90-åringen Arne Gjærum, som er trofast telefonvakt. Vi ser også Erik A. Hansen intervjue prost Trond Engnes.

Det er mange som gleder seg over at våren er i full gang og sommeren står for døren. RadioMG vil fortsette sine gode radiosendinger, selv om mange ting etter hvert normaliseres en del etter mange uker med Korona-begrensninger. Det vil fortsatt bli mye kristen radio å høre.

Frem til slutten av juni vil programmer gå som normalt. Fra 28. juni startet RadioMG sine sommersendinger. Det betyr like mye radio, men noen endringer, særlig på sen kveldstid. Vi har etter hvert fått lang tradisjon for spesielle sommersendinger, slik som "Sommerkveld", "Sommermix" og "Sommersentralen".

Heldigvis har denne våren vært en god radiotid, selv om mye annet har vært annerledes en del uker. Det har blitt sendt mange gode programmer - gudstjenester, intervjuer, andakter og mye flott sang og musikk. En del lyttere har også støttet opp om vårt arbeid med økonomiske midler.  Det har vært svært viktig og noe styret i RadioMG setter stor pris på. Ekstra takk for håndslaget til radiomisjon i Spania og Venezuela, som ble gitt under innsamlingen 3. mai. Dette er noe også Radiopastor Johnn Hardang og P7 er svært takknemlige for.

Fra innsamlingen til radiomisjon i Spania og Venezuela 3. mai.

Så er det viktig at det også fremover kommer inn økonomisk støtte til det kristne radioarbeidet. Vi trenger også forbønn og hjelp til å gjøre sendingene våre kjent.