Det vil fortsatt bli radiogudstjenster i "Møtetid" fremover. Disse sendes søndager kl.10.30, mandager 17.30 og lørdager 20.30. Slik som i påsken vil det fremover bli gudstjenester både fra Bamble kirke og Norkirken i Porsgrunn.

Dette er gudstjenester som er laget spesielt for RadioMG. - Vi er veldig glade for godt samarbeid med kirker og menigheter, sier redaktør Ole-Andre Eliassen.

Søndag 19. april sendes gudstjeneste fra Bamble Kirke. Liturg er sokneprest Geir Gundersen Grøtberg. Taler og tekstleser er Johan Gimse, som startet som kapellan i Bamble 1. april. Det er solosang ved Kristine Berbom og Kristen H. Eliassen er organist. Hør gudstjenesten her:

Anne & Silje og "forsamlingen"

Søndag 26. april blir det også gudstjeneste fra Bamble kirke. Liturg er sokneprest på Stathelle Hanne Elstrøm. Taler er sokneprest i Bamble Geir G. Grøtberg. Klokker og tekstleser er Marit Fadum Storaker. Organist er Kirsten H. Eliassen, mens Ingvald Dahl og Anne & Silje synger. Hør gudstjenesten her: